I port 13 finns det en tvättstuga.
Tillåten tvätttid är 07:00 – 22:00. Vänligen respektera tvättiderna.

Tvättpass
Skriv upp ditt tvättpass på schemat utanför tvättstugans dörr.  Boka endast ett pass åt gången.

Har du inte börjat nyttjat ditt tvättpass inom 30 minuter anses det vara ledigt och nån annan kan börja tvätta.

Med din husnyckel kommer du in i tvättstugan  Det går bra att stanna i tvättstugan när passet är slut för att exempelvis vika tvätt.
Du får torka i torkskåp och torktumlare i 45 minuter efter ditt ordinarie tvättpass.

Utrustning
I tvättstugan finns det två tvättmaskiner. Det finns torktumlare och torkskåp. Vi har vart ett modernt torkskåp och torktumlare istället för mangel.  Vidare finns en tvättställ samt städutrustning.

Undvik gärna att använda pulvertvättmedel. Använd hellre flytande tvättmedel så håller maskinerna längre.

Städning
I samband med att du tvättar är du även skyldig att städa efter dig.
– Torka av maskinerna
– Torka upp tvätt- eller sköljmedel som efterlämnats.
– Töm tumlarna från ludd.
– Sopa golvet.
– Tomma tvätt- eller sköljmedelsförpackningar slänger du efter dig i soptunnor.
– Lämna tvättmedelsluckorna öppna när du går.

Felanmälan
Tyvärr kommer maskinerna att gå sönder ibland och alltid för ofta. Felanmälan görs till Styrelsen.

Säkerhetsanvisningar för tvättstuga
Använd inga brandfarliga kemikalier. Tänk på att undvika att använda starka eller skadliga rengöringsmedel på rostfria ytor och klinkers. Det kan bildas klorgas vid felanvändning.

Instruktioner för Torktumlare

Snabbinstruktion

Programval

Rengöring

Instruktioner för Torkskåp

Finns anslaget ovanför torkskåpet.
Glöm ej att torka ur skåpet.

Instruktioner för Tvättmaskin

Finns anslaget i tvättstugan.