Brandsläckare och brandvarnare finns i trapphusen

Brandvarnare finns högst upp i trapphuset.
Brandsläckare finns i bottenvåningen nära utgång mot baksidan.

Vid brand : Rädda , Varna, Larma, Släck
Läs mer här hos brandskyddsföreningen.

Användningsområde:

Brandsläckaren innehåller ett ABC-pulver som är avsett för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger, brandfarliga vätskor och kemikalier. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall Du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Så fungerar pulvret som släckmedel: ABC-pulvret reagerar kemiskt med branden. Pulvret förhindrar kemiska kedjereaktioner som branden är beroende av. Pulvret bidrar också till att kväva branden, då syret trängs bort. För att förhindra att elden återuppstår vid bränder i tex. träverk, papper och tyg kan det vara nödvändigt att eftersläcka med vatten.

Så här använder du brandsläckaren.

1. Tryck ut säkringen.
2. Sikta i underkant av branden.
3. Tryck ner handtaget.

Vi på Brf Drömkåken 2 rekommenderar alla boende att ha BÅDE brandsläckare och minst 1 brandvarnare i sin lägenhet. Brandsläckare bör vara av typen ABC och 6kg som ovan. 2kg handsläckare är bra som komplement till en 6kg släckare.

Brandskydd och brandsläckare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *