Vår boendemiljö blir vad vi själva gör den till. Det är viktigt att komma ihåg att i en bostadsrättsförening är det vi själva som har ansvar för hur vår boendemiljö blir. Det finns ingen ”hyresvärd” som sköter vårat hus. Genom att vi engagerar oss i styrelsen eller genom att vi helt enkelt bryr oss om hur vi har det, kan vi skapa en bra boendemiljö för alla, gammal som ung.

Med små medel kan vi alla bidra till en trevligare miljö såväl inom- som utomhus, genom att visa varandra hänsyn och hålla ordning på våra balkonger, uteplatser, lekplatser, trapphus, tvättstugor etc. En god boendemiljö gör även att föreningens, och därmed dina, kostnader för underhåll av husen och marken hålls på en rimlig nivå. Därför har föreningens styrelse beslutat att gemensamma ordningsregler skall gälla för alla boende i BRF Drömkåken 2.

Felanmälan

Felanmälan görs enligt sidan Felanmälan på denna webbsida.

Skadeanmälan

Skada på lägenhet, hus eller annan egendom eller förekomst av ohyra skall snarast anmälas till styrelsen. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i porten och på denna webbsida.

Låsning av ytterdörrar

Entrédörrarna får inte hållas uppställda, annat än för tillfälliga behov. Källar- och vindsdörrar skall alltid hållas låsta. Fönstren i trapphusen skall vara stängda.

Rökförbud

Det är inte tillåtet att röka i portar, trapphus, hissar, tvättstugor, källare, cykelförråd eller i vindsutrymmen.

Grillning

På balkongerna och lägenheternas uteplatser grillar vi inte med grillkol/briketter. Oset sprider sig till grannarna. Ta dock alltid hänsyn till dina grannar. Prata gärna med dem som bor närmast så att ni är inbördes överens om förhållningssätt. Använd gärna de iordninggjorda grillplatser som finns inom området, och glöm då inte att plocka undan och städa efter dig.

Uteplats & Underhåll

Vi har en jättefin uteplats som ni alla är välkomna att använda. Grillar finns i städskrubbar vid källardörrarna. Utemöbler kommer flyttas ut när vädret är varmt nog. Tänk på att ställa tillbaka grillarna efter användning (rengör galler och lämna inga glödande kol).

För att vår gräsmatta ska vara fin och inbjudande så turas vi om att klippa gräset. Gräsklippare finns i källaren. Om det behövs bensin så fyll på detta och lämna sen kvitto till styrelsen för ersättning.

Trapphus och gemensamma utrymmen

Brandmyndigheterna kräver att trapphus och gemensamma utrymmen skall hållas fria för utrymning vid brand. Även avtalet med städentreprenören förutsätter att ytorna är fria. Styrelsen förbehåller sig rätten att transportera bort utrustning som förvaras i dessa ytor. Barnvagnar får inte förvaras i trapphuset. Cyklar, leksaker, skräp etc, får inte heller ställas på dessa ytor och får inte placeras i källargångar så att dessa blockeras. Dörrmattor får inte placeras utanför lägenhetsdörrarna. Allt detta beror framför allt på brandrisken. Det är inte ovanligt att bränder i flerfamiljshus startar i barnvagnar i trapphus.

Städning

Det är inte tillåtet att piska eller skaka mattor, sängkläder eller dylikt genom fönster eller utanför balkonger.

Sophantering

Endast väl paketerat köksavfall (ej glas och plåt) får kastas i sopkärlen. Tidningar lämnas i papperskärlet. Övrigt källsorterat material, exempelvis glas och batterier, lämnas i närmaste miljöstation, t ex vid Tranebergsängen. Grovsopor lämnas i grovsoprummet vid panncentralen.

Tvättstugan

Se mer information under fliken tvättstugan.

Balkonger

Blomlådor, parabolantenner och annan utrustning får inte monteras så att de når utanför balkongräcket.

Störande ljud

Våra hus är lyhörda. Visa därför hänsyn och dämpa ljudnivåerna så att grannarna inte störs i onödan. Borrning eller andra mycket störande åtgärder i lägenheten får utföras endast mellan kl 08.00 och 20.00 på vardagar och kl 09.00 – 17.00 på helger. Informera grannarna före större fester så underlättas grannsämjan.

Den allmänna ljudnivån, exempelvis från TV, stereo och pianospel, skall hållas dämpad efter kl 22.00.

Det är inte lämpligt med tunga baslådor och högt ljud på stereo oavsett tid på dygn förutom vid fest / tillställningar.

Fyrverkeri, smällare och liknande får inte avfyras från balkonger eller inne på gårdarna.

Om grannarna stör, tala i första hand med den störande grannen. Om detta inte hjälper, dokumentera störningarna genom att anteckna tidpunkt och händelse och lämna därefter noteringarna till styrelsen.

Djur

Hundar skall hållas kopplade och får inte rastas i planteringar och på vår bakgård. Katter får inte använda bakgården som toaletter. Fåglar får inte matas från fönster och balkonger. Av hänsyn till grannarna är det inte tillåtet att ha ormar i lägenheterna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *